koleden-konkurs

Община Троян обявява ученически конкурс за изработване на коледна картичка

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

  • · Конкурсът е индивидуален.
  • Техниката и размерите на картичката са по избор.
  • Възрастови групи за участие: I– II кл.; III– IV кл.; VVIIкл.; VIII –X кл.; XI – XII кл.
  • Всяка картичка трябва да съдържа коледно пожелание. На отделен лист да бъдат приложени трите имена на ученика, училище, клас и телефон.

Участвайте и направете своята най-красива коледна картичка!

Най-оригиналните ще бъдат наградени и изпратени за децата в КСУ  – с. Дълбок дол и

Дом за възрастни хора „Св. Димитър“ – с. Добродан

Краен срок за предаване на творбите: 12.12.2017г. в Център за подкрепа за личностно развитие /“Шошкова къща“/ или на педагогическите съветници в училищата.

За повече информация: тел. 0878901625

Публикувано от: novinata.bg