3d1e5b938ccf31be5c89a62a0a254c13135f0e20

Малина Крумова обсъди възможностите за сътрудничество във ВиК отрасъла с водещи австрийски компании от бранша

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова представи приоритетите и предизвикателствата пред българския ВиК отрасъл на форум „Водна инфраструктура“, проведен днес в столицата. Събитието бе организирано от Посолството на Република Австрия България. В него участие взеха водещи австрийски фирми, производители на продукти, технологии и ноу-хау в областта на водната инфраструктура, както и представители на водния отрасъл в България.

Обсъдени бяха възможностите за съвместно сътрудничество от българска и австрийска страна за постигане на устойчивост и ефективност във водната инфраструктура и целия ВиК отрасъл на България.

Крумова коментира, че държавният ресурс за поддържане и развитие на водната инфраструктура е ограничен и се търсят възможности частният сектор да вземе участие, като подпомага усилията на държавата за развитие на водния отрасъл. Тя изтъкна, че от Министерството на регионалното развитие и благоустройството се подготвя Стратегия за финансиране развитието на ВиК отрасъла, която поставя фокус върху ефективното използване на наличните държавни и европейски средства с цел постигане на устойчивост. В Стратегията са заложени механизми за подобряване ефективността на работа на водните дружества в страната, подкрепа за уязвимите групи от населението, както и преразпределяне на ресурсите, за да се възползват от тях и по-слабо развитите региони от страната.

Заместник-министърът отговори и на въпроси от представителите на бизнес сектора и предостави конкретна информация по какъв начин те биха допринесли за развитието на водния отрасъл в страната.

Публикувано от: novinata.bg