E

Топлоелектрическите централи съхраняват в складовете си нормативно определените количества въглища

В периода от 1-ви до 10-ти ноември Министерството на енергетиката и „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД извършиха съвместни проверки на енергийни предприятия за готовността им да осигурят студен резерв. Контролните органи посетиха ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД; Топлофикация-Перник АД; Топлофикация Русе ЕАД; ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „Марица 3“ АД и Брикел ЕАД. При извършените проверки на място, контролните органи от МЕ установиха, че във всички въглищни складове на централите се съхраняват по-големи количества въглища спрямо нормативно утвърдените.

Допълнително контролните органи извършиха проверки на централи и по отношение спазването на изискванията на Наредба 11 за резерви от горива на централите, които работят с основно гориво въглища в предприятията „Топлофикация Сливен“ ЕАД, „Ей И Ес-3С Марица изток I”, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД. И при тези централи се установи, че реалното количество въглища, които се съхраняват на склад е по-високо от нормативно определеното в заповедта на министъра на енергетиката.

Публикувано от: novinata.bg