news-2516-4084

Министър Петкова: „Ще засилим регионалното сътрудничество чрез изграждане на липсващата инфраструктура“

Засилването на регионално сътрудничество, чрез изграждането на липсващата инфраструктура е сред основните приоритети на България в енергийния сектор, и ние ще работим за доизграждането й. Това каза днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на откриването на седмата регионална енергийна конференция, организирана от Българския енергиен и минен форум.

Министър Петкова поясни, че очакванията към страната ни по време на българското председателството на Съвета на ЕС са изключително големи, защото се предвижда да бъдат намерени решения в отрасъла, касаещи целия ЕС. Енергетиката е във фокуса на българското председателство, тъй като това е секторът, оказващ най-силно въздействие върху икономиката на всяка една държава.

Западните Балкани ще бъдат основен акцент в работата на правителството, по отношение на енергийния сектор. Този приоритет е свързан с региона на Югоизточна Европа и има изключително висока стойност за развитието на пазара на природен газ, конкуренцията и сигурността на енергийните доставки.

Като страна-председател на Съвета на ЕС, България ще работи за изграждането на свързваща инфраструктура със съседните страни, което ще даде възможност за поставяне основите на регионалния пазар на природен газ, както и гарантирането на сигурността на доставките.

В края на председателството, страната ще бъде домакин на форума на CESEC, в рамките на който се очаква да бъде направена и първата копка за изграждането на интерконектора Гърция-България. Министър Петкова подчерта, че газова връзка между двете страни е изключително важен стратегически проект за Югоизточна Европа и допълни, че първата обществена поръчка за избор на проектант вече е възложена. Очаква се до края на годината да бъдат стартирани и останалите две процедури – за доставка на тръби и за работно проектиране, доставка и строителство.

Публикувано от: novinata.bg