DSC_1046

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е в пълна готовност за работа при зимни условия

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е напълно подготвен за работа при зимни условия, се увери министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заедно със заместника си Красимир Първанов и експерти от министерството, направи инспекция на централата днес. Посещението на министър Петкова бе част от проверката на готовността на енергийните предприятия. На място тя провери и дали са спазени изискванията на наредбата за резерва от горива, които да гарантират надеждно и продължително производство на електроенергия.

СDSC_1080поред наредбата ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ има ангажимент да осигури 280 хил. тона въглища, а в момента централата разполага с над 450 хил. тона.

 

„Миналата зима ЕЙ И ЕС бяха много добре подготвени и осигуриха необходимата енергия. Уверена съм, че това ще бъде така и през тази година“, заяви Министър Петкова, след като провери по документи и на място запасите от въглища на централата.DSC_1057

„ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово е в пълна готовност за зимния сезон. Освен, че спазваме наредбата, нашата централа надхвърля с над 50% изискванията за резерви от горива на централите, работещите с въглища“, каза Иван Цанков, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България.

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-новата и модерна централа в България и е от ключово значение за сигурността на електроснабдяването в страната. По време на продължителното застудяване през януари 2017 г., ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ работи на пълна мощност, за да подкрепи енергийната система и да не се стигне до режим на тока. В този случай ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе около 10% от общата електроенергия за януари 2017 г. и отчете над 99% надеждност на производството си.

Публикувано от: novinata.bg