2

Кметът на община Свищов награди служители от общинска администрация за деня на българската община

По повод 12 октомври – Деня на българската община кметът Генчев награди с почетен плакет „140 години свободен Свищов“ девет от своите служители.

   Генчо Генчев връчи лично наградите на отличените служители, като изтъкваше заслугите на всеки един от наградените. Почетното отличие получиха: главният финансист на община Свищов Стефан Кирчев; председателят на Общински съвет – Свищов д-р Кристиян Кирилов; директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов; Стоян Парашкевов – директор дирекция „АПИОУПЕВ“; Даниела Станкова – началник отдел „Обществени поръчки”; Владислав Диянов – началник отдел „Човешки ресурси, информационно обслужване и технологии”; Тамара Донкова – главен експерт „Регистрация и ЕСГРАОН”; Маргарита Перникова – главен експерт „Интеграция, НПО и връзки с обществеността“; Янка Николова – старши експерт „Проектиране и въвеждане в проекти”.

   След като поднесе наградите, кметът благодари на своите заместници за ползотворната и екипна работа, както и на цялата общинска администрация за съвместния труд и усилията, които се полагат за развитието на община Свищов и  достойното ѝ място на картата на България.

Публикувано от: novinata.bg