Pravna Asambleia

Румен Димитров: България ще бъде център на диалога на единния цифров пазар

България ще бъде център на диалога и постигането на разумен компромис, защитаващ целите на единния цифров пазар, закрилата на авторските и сродните права и договорната свобода. Това каза заместник-министърът на културата Румен Димитров днес в приветствието си на откриването на 14-ата Правна асамблея на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). 

 БНР е домакин на двудневния форум, в който участват над 80 делегати от 42 медийни организации от 28 държави. Сред основните теми са управлението на обществените медии в цифровизирания свят и единният цифров пазар, който ще бъде разгледан в контекста на Европейската директива за аудио-визуални медийни услуги, авторското право, телекомите и електронната търговия.

 Радвам се да открия събитието в момент на активна законодателна дейност в областта на аудио-визията и авторското право на ниво ЕС, както и в навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС и съответно в светлината на централната роля, която нашата страна ще играе по отношение на адаптирането на националните законодателства към предизвикателствата на цифровата среда, каза Румен Димитров.

 По думите му, в средата на глобален достъп до информация, бумът на социалните мрежи и значението на платформите за видеосподеляне за разпространението на съдържание, важно значение за гарантирането на производството на културен продукт е защитата на авторското и сродните му права. В тази връзка, освен в подкрепа на трансграничното предоставяне на аудиовизуални услуги, улеснените схеми за отстъпване на права се очаква да подпомогнат дейността и на по-малките доставчици на съдържание, създавайки среда на културен плурализъм.

 „Вярвам, че тези и други въпроси ще бъдат част от предстоящата дискусия. Поздравявам екипа на БНР и членовете на EBU, че поставят във фокуса на асамблеята актуалните въпроси за защитата на авторските права в обществените медии и за това, че ще обобщят експертния опит във важни области по темата като управлението на публичните медии и възможностите за тяхната адаптация в бързо променящата се технологична и медийна среда”, посочи зам.-министър Димитров.

 Темата за управлението на обществените медии в цифровизирания свят включва няколко презентации – „Цифрови промени в обществените медии“ на Жан Филип Де Тендер, директор на отдел „Медии“ на EBU, „Добри практики в управлението на обществените медии“ на д-р Михаел Вагнер, ръководител „Медийно и комуникационно право“ на EBU, „Прилагането на нов модел във Великобритания“ – Жак Хюс (OFCOM), „Българският пример“ – Милен Митев (БНР).

Публикувано от: novinata.bg