изтеглен файл (8)

Утре отбелязваме Световния ден на психичното здраве

Всяка година на 10 октомври се отбелязва Световния ден на психичното здраве. Тази година акцентът е върху психичното здраве на работното място, затова девизът на този ден е „Да се фокусираме повече върху проектирането на работни процеси и среди за подобряване на психичното здраве на работното място!”.

Според Световната здравна организация (СЗО) повече от една четвърт от европейското пълнолетно население е имало поне едно психично разстройство през изминалата година, напр. депресия или тревожност. Докато тези проценти са относително стабилни, отсъствията от работното място поради психични заболявания се увеличават постоянно през последните десетилетия. СЗО прогнозира, че разпространението на депресията, като едно от най-известните психични заболявания, ще се увеличи. Психичните разстройства оказват значително влияние не само върху индивидите, но тежестта продължава да расте със значителни икономически последици.
„Голяма част от нашето време се изразходва на работа. Опитът на работното място е един от най-важните фактори, които определят нашето общо благосъстояние. Въпреки, че усилията за намаляване до минимум на стреса на работното място показват положително въздействие върху здравето на работниците и тяхната производителност, негативната работна среда може да доведе до психически, както и физически здравословни проблеми. Това от своя страна може да доведе до отсъствия, загуба на производителност и злоупотреба с вещества „, обяснява Джулия Шарнхорст, клиничен психолог, Постоянен комитет по психология и здраве, EFPA.
Психичното заболяване е резултат от сложно взаимодействие на социални, психологически и биологични фактори. Една от причините е непрекъснато нарастващите нива на стрес на работното място. Това е ново предизвикателство за работодателите. Някои европейски страни вече са направили стрес на работното място една от основните проблеми на здравето и безопасността на работното място.
Една от основните причини за поява на подобни разстройства е стресът на нашето ежедневие. Важно е да отбележим, че стресът е нормална защитна реакция, а дистресът нарушава нормалните функции и причинява болестни състояния на организма. 
Дистресът може да се преодолее по различен начин. Най-добре е да не се допускат ситуации, водещи до дистрес, да каляваме волята си, да възпитаваме чувствата си, да съдействаме за спокойна, приятна и творческа обстановка около себе си. 
При нужда е препоръчително да се потърси помощта на специалист.

Публикувано от: novinata.bg