1

Пловдив ще е домакин на Петата национална среща на музеите

На  11, 12 и 13 октомври 2017 г. в Дом на културата „Борис Христов“ в гр. Пловдив ще се проведе Петата национална среща на тема „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”, организирана от Министерство на културата – дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” в партньорство с: Регионален етнографски музей – Пловдив, община Пловдив, Национален политехнически музей, Музей „Борис Христов“, Музей „Васил Левски“ – Карлово, Исторически музей – Асеновград и община Асеновград.

   Предизвикателствата, които съвременността поставя пред музейното дело в България, дават основание на организаторите да предложат възможности за представяне на дейността на музеите през призмата на „Приятелите на музея” с пет подтеми:  

  1. Как се гради успешно приятелство междумузеите и другите културни институции;
  1. Модели на създаване и поддържане на приятелски връзки между музеите и образователните институции;
  1. На какъв принцип е възможно приятелство между музеите и бизнеса;
  1. Музеите и неправителствените организации – приятели и/или съмишленици /Клубове „Приятелите на музея“/;
  1. Възможно ли е и как се постига приятелство между музеите и медиите.

Ще бъдат представени и събития и факти, пречупени през призмата на времето,  допринасящи за съхраняването на националната ни идентичност.

Традиционно като поздрав към участниците в националната среща ще бъде представена фотоизложбата на Светослав Чулин „Рим. Борис Христов“.  

                В последния ден от срещата участниците ще посетят обекти на културното наследство в гр. Асеновград.

Публикувано от: novinata.bg