изтеглен файл (15)

Правителството предлага промени в Закона за изпълнение на Регламент (ЕО) 1236/2005

Правителството одобри и предлага на Народното събрание промени в Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) №1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешка или унизително отнасяне или наказание.

С приетите изменения се въвежда ред за издаване на разрешения за предоставяне на брокерски услуги, транзит и оказване на техническа помощ за стоки с цел предотвратяване случаите на тяхното неправомерно използване.

Въвежда се Генерално разрешение на Съюза за износ. Неговата цел е създаване на единен конкурентноспособен пазар и гарантиране на равни условия за всички износители от Съюза, когато изнасят стоки, описани в Регламента.

С одобряването на проекта отпада изискването заявителят да предоставя актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, копие на решението за първоначална регистрация на търговеца, ЕИК, БУЛСТАТ, както и акт за учредяване на юридическото лице, ако не е търговец, с цел изпълнение на мерките заложени в Решение на Министерски съвет №338/23.06.2017 за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Публикувано от: novinata.bg