p1 (1)

В община Иваново се проведе среща по проект LENA

В община Иваново се проведе среща по проект LENA за развитие на местната икономика и запазване на природните богатства по течението на река Дунав. Проектът е стартирал на на 01.01.2017 г. и обединява усилията на 13 партньори от 7 Дунавски държави, сред които и община Иваново. Основната цел е да се засилят съвместните подходи и политики за опазване и устойчиво използване на защитените територии по поречието на реката.

Сред официалните лица на събитието бяха г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, г-н Пламен Дончев, зам.-кмет на община Иваново, г-жа Райна Попова от WWF България, представители на ДПП „Русенски Лом“, РИОСВ, събирачи на билки, жители и гости на общината. В срещата участваха още и г-жа Кристен Палм от WWF Унгария и представители на фирми от чужбина за изкупуване на лечебни растения.

Г-н Колев поздрави участниците с добре дошли на територията на област Русе и подчерта, че държавната подкрепа е от съществено значение за опазването на уникалното природно наследство, което имаме. Заместник областният пожела на всички присъстващи успех в инициативата.

Публикувано от: novinata.bg