изтеглен файл (46)

По-добър достъп до стоки и услуги за хората с увреждания

Хората с увреждания ще получат по-добър достъп до ключови стоки и услуги като телефони, банкомати и автомати за билети и чекиране. Това ще стане по силата на нови правила на ЕС, които ще бъдат дебатирани в сряда и гласувани в четвъртък.

В ЕС има около 80 млн. хора с някаква степен на увреждане, като тази цифра се очаква да достигне 120 млн. до 2020 г. в резултат на застаряването на населението.

Проектът за „Европейски акт за достъпност“ излага изискванията за това как множество продукти и услуги да станат по-достъпни. Списъкът включва банкомати, автомати за продажба на билети и чекиране, компютри, телефони, телевизори, услуги за банкиране за потребители, четци за електронни книги, транспорт и електронна търговия. Сред нещата, които евродепутатите добавиха към списъка, са платежни терминали, електронни книги, интернет страници и услуги за мобилни устройства, предлагани от аудиовизуални медии.

Изискванията за достъпност трябва да включват и „архитектурната среда“, в която се предоставя определена услуга, включително транспортната инфраструктура, ако съответната държава членка вече няма такова изискване, казват евродепутатите.

Парламентът ще гласува своя мандат за начало на преговори със Съвета, който все още не е постигнал съгласие по собствената си позиция.

Публикувано от: novinata.bg