Търговците на непреработена продукция трябва да имат касови апарати

Физическите лица, които продават собствена и непреработена продукция в лицензирани стокови борси и тържища, трябва да имат касови апарати, за да регистрират и отчитат приходите си от продажби, припомнят от офиса на НАП в Стара Загора. Това е регламентирано с наредба Н-18 на Министерството на финансите.  Изискването се отнася и за физическите лица, които продават собствена продукция в закрити помещения като магазини, складове, тържища или други подобни.

Ако физическите лица продават собствена непреработена продукция на открито и са регистрирани като земеделски производители, няма изискване за притежание на касов апарат, но те са задължени да декларират придобитите доходи.

За първото полугодие на 2013 година инспекторите от офиса на НАП в Стаяра Загора са направили общо 342 проверките за наличие на касови апарати, издаване на касови бележки и осигуряване на наети лица. В 18 от случаите е оказано съдействие на други контролни органи, а 49 от проверките са по сигнали и жалби на клиенти за некоректно осигуряване, липса на касов апарат или издаване на служебен вместо фискален бон при покупка на стока или услуга.

Санкцията за юридически лица и еднолични търговци, които извършват търговска дейност и приемат плащания в брой без да имат фискално устройство е минимум 3000 лева. От 500 до 2000 лева е глобата ако имат касов апарат, но не издават касови бележки. За физически лица, които не са търговци, санкцията за липса на касова бележка е от 100 до 500 лева.

Клиентите могат да ползват информационния телефон на НАП 0 800 17 800 за подаване на сигнали и жалби за неиздаване на фискален бон, а в писмен вид те могат да бъдат изпращани на адреса на Офиса в Стара Загора, ул. „Кенали“ 1.

Публикувано от: novinata.bg