rabotna sreshta MTSP

Безработни от шест видински общини ще бъдат наети по Национална програма за обучение и заетост „Работа“

Безработни лица от общините Ружинци, Димово, Чупрене, Макреш, Грамада и Брегово ще могат да бъдат наети по програма „Работа“. Предвиденият ресурс по програмата е 2 млн.лв., а финансирането е от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Първоначално договорите ще бъдат сключени за четири месеца, като има опция за удължаването им до 12 месеца. Това стана ясно по време на работна среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков в гр.Монтана, в която взеха участие Албена Георгиева, областен управител на област Видин, областните управители на Монтана и Враца Росен Белчев и Малина Николова, народни представители, кметове на общини от областите Видин, Враца и Монтана, както и работодатели.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков запозна присъстващите с подробности по програмата, до която приоритетно ще имат достъп продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които получават социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация. Ще могат да кандидатстват частни фирми, общини, общински фирми, неправителствени организации.

По програма „Работа“ ще се осигури заетост на 830 лица от 14 общини с висока безработица от Северозападна България. Дейностите, за които частният сектор ще може да наема безработни, не са ограничени. Общините ще могат да ги наемат в общополезни дейности – ремонтни дейности по поддръжка на сгради, комунално битово обслужване, озеленяване, оформяне на тревни площи, изграждане на зони за отдих, ремонт и поддръжка на общински пътища, почистване на речни корита, отводнителни канали и канавки, поддържане на екопътеки и зони за отдих, отстраняване на неправомерни сметища, включително услуги, свързани с грижи в домове за деца и възрастни хора. През следващата година в програмата ще бъдат включени и курсове по ограмотяване и обучения по професия.

Областният управител на област Видин Албена Георгиева изрази мнение, че активната политика на пазара на труда от страна на държавата е от изключително значение за общините от област Видин, в които има висока безработица. „Затова изказвам своята благодарност на министър Петков за спазения ангажимент да има специален фокус върху Северозападна България. Убедена съм, че програмата ще бъде продължена, защото нейната основна цел е не само повишаване на заетостта, а и повишаване на знанията и уменията на безработните“, каза Георгиева.

Областните управители на трите области се обединиха около предложението Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие да оказват не само подкрепа, но и контрол по изпълнението на програмата, като едно от условията за добрата й реализация.

На 9 август 2017 г. Правителството одобри включването на новата Национална програма за обучение и заетост „Работа” в Националния план за действие по заетостта за 2017 г. До края на тази година инициативата ще се реализира пилотно в 14 общини с високо равнище на безработица от областите Видин , Враца, Монтана  – Ружинци, Якимово, Хайредин, Димово, Борован, Вълчедръм, Чупрене, Бойчиновци, Медковец, Макреш, Криводол, Грамада, Чипровци и Брегово.

 

 

Публикувано от: novinata.bg