Инж. Станимир Казлачев е новият изпълнителен директор на “Мини Марица-изток“ ЕАД

Инж. Станимир Казлачев е избран за изпълнителен директор на „Мини Марица изток“ ЕАД, а инж. Щерьо Щерев за председател на Съвета на директорите, съобщиха днес от пресцентъра на въгледобивното дружество. Както вече е известно с решение на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг от 25 юни т.г. бяха освободени досегашният изпълнителен директор  на мините инж. Теодор Дребов и инж. Димо Димов – член на Съвета на директорите, както  и  са новоизбрани за членове на СД  инж. Станимир Казлачев и инж. Щерьо Щерев.

Двете решения са  в сила по законоустановения ред след вписване на промените в Търговския регистър.

Инж. Станимир Казлачев е роден през 1964 г. Той е минен инженер по открито разработване на полезни изкопаеми от Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, София. Притежава квалификация „Мениджър” от Стопанската Камара и Института по маркетинг и мениджмънт – Виена, Австрия, както и успешно защитена следдипломна професионална квалификация със специалност „Финансов мениджмънт” от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Свищов.
Кариерата си в „Мини Марица-изток” ЕАД започва през декември 1994 година като минен диспечер в рудник „Трояново 1”. С инвестиционно проектиране се занимава от 1997 година, а от 2004 година е директор „Комплексно оборудване”в дружеството. Шест години ръководи отдела за доставки и съхранение на оборудването. Близо две години ръководи процесите по изготвяне на инвестиционни програми, проектни разработки и научни изследвания обслужващи развитието на въгледобивното дружество, както и доставките и монтажа на нови машини и съоръжения, като директор на дирекция и ръководител на отдел „Инвестиции”.
Промените вече са вписани в Търговския регистър.

Публикувано от: novinata.bg