Преподават математика по нов метод

Департаментът за информация и повишаване на квалификацията на учителите към Тракийския университет бе домакин на двудневно обучение за иновативната система за преподаване на математика Jump Maths. 35 начални учители от Югоизточна България присъстваха на занятията, за да се запознаят с изцяло променения модел на преподаване, който се прилага най-напред в Канада.

Явор Джонев, ръководител на обучението, мениджър в софтуерна компания,разказа, че към децата се подхожда с увереността, че всички могат да бъдат успешни математици. Новата система м.г. е стартирала с обучение в 25 класа, през есента се очаква да се практикува в 150.
В системата е заложено създаването на условия , в които децата учат с ентусиазъм, вярват в своите способности, да имат изследователско отношение към света и да усвояват групова интелигентност. Тези фактори водят до отлични резултати при 100% от учениците, твърди Явор Джонев.
Финансирането на обучението се осигурява от Института за прогресивно образование, който е сдружение с идеална цел за обществено- полезна дейност. Родителите трябва да осигурят за срока само учебна тетрадка, която струвала 20 лева, а на децата в неравностойно положение помагалото щяло да бъде осигурено от бюджета на училищата.
Поради големия интерес на 14 и 15 септември т.г. Кърсът ще се проведе повторно. Домакин отново ще бъде Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите.

 

 

Публикувано от: novinata.bg