изтеглен файл (10)

47 проекти кандидатстват за финансиране по две от направленията в Общински фонд „Култура“ в Шумен

47 проектни предложения са постъпили в община Шумен за финансиране от Общинския фонд „Култура“ по направленията „Художествено-творчески и издателски дейности“ и „Детски и младежки културни дейности“, за кандидатстване по които срокът изтече в петък, 14. 07. 2017 г.

Продължават да се приемат документи по третото направление на фонда – „Концепции за художествено – архитектурни решения на площадни пространства, инфраструктура и паметници на културата“, за което крайният срок е до 16:00 ч. на 28.07.2017 г.

Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на община Шумен в раздел  – „Култура, младежки дейности и спорт“ – „Култура“ – „Общински фонд култура“ – „Документи за кандидатстване“.

Публикувано от: novinata.bg