IMG_5335

Повален от вятъра вековен дъб в София ще бъде отстранен

Част от вековно дърво от вида „летен дъб“ в парка на Националната художествена галерия в София беше повалена от вятър в сряда, 12. 07. 2017 г. Дъбът е обявен със Заповед №1301 от 05. 05. 1974 г. за защитен природен обект и е вписан в Държавния регистър на вековните дървета под №636.

Комисия от представители на МОСВ, РИОСВ – София, Дирекция „Зелена система“ – Столична община, район „Средец“ – Столична община, Лесотехническия университет, Общинската полиция и външен експерт по горско стопанство и растителна защита,  оцени  физиологичното състояние на дървото. Експертите установиха, че дъбът е паднал вследствие на загниване в основата на ствола, причинено от патогенна гъба.

Дадено е предписание да се предприемат спешни мерки по отстраняване на останалата част от дървото, тъй като представлява заплаха за  живота и здравето на гражданите. Дъбът ще бъде заличен от регистъра на вековните дървета.

Публикувано от: novinata.bg