IMG_2553

Министър Седларски: България се развива като перспективна дестинация за инвестиции в ИТ и аутсорсинг индустрията

„Министерство на икономиката ще продължи активната си външноикономическа политика, с която цели да утвърди България, както като перспективна дестинация за инвестиции и бизнес, така и като надежден партньор със стабилна и прозрачна бизнес среда“. Това каза министърът на икономиката Теодор Седларски по време на шестата годишна кръгла маса „ИКТ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност“, организиран от ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). В събитието взеха участие заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев, председателят на Управителния съвет на БАСКОМ Стамен Кочков, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев, изпълнителният директор на „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ Мариета Захариева, както и председателят на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) Пламен Цеков.

Министър Седларски сподели, че Министерство на икономиката вече е направило заявка за превръщането на България в дигитален хъб на Балканите по време на конференцията „Цифров ден на Европа“ в Рим, която бе част от инициативите, с които се отбелязва 60-ет годишнината от Римските договори. Той подчерта, че IT секторът, който е с дългогодишни традиции в България, е успешно развит през последните няколко години като бързоразвиващ се аутсосринг и ИКТ сектор. По думите му България изпреварва част от останалите страни членки на ЕС, доколкото развитието на сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е своеобразен барометър за този процес: предприятията генерират 4,5% от общата брутна добавена стойност (БДС) в икономиката, а 73,3% от наетите в сектора са на възраст под 40 години.

Министър Седларски подчерта, че за позиционирането на България като перспективна дестинация за инвестиции в ИТ и аутсорсинг индустрията, свидетелстват редица международни класации. Той сподели, че България заема водещи места в две годишни класации на американската компания за недвижими имоти „Cushman & Wakefield“: 7-мо място сред първите 17 страни в света и 2-ро място сред държавите от Европа (след Литва) в категорията „Развиващи се и най-перспективни пазари в света“ за аутсорсинг за 2016 г. според годишната класация Business Process Outsourcing and Shared Service Location Index – 2016; България заема 12-та позиция в годишната класация Global Services Location Index за 2016 г. за най-атрактивна аутсорсинг дестинация на консултантската фирма A.T. Kearney, като единствената европейска страна пред нас е Полша.

“Необходима е цялостна модернизация и трансформация на икономиката и обществения сектор чрез средствата на ИКТ“, категоричен бе министър Седларски. В тази връзка напомни, че „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“ е един от инструментите за постигане на тази цел, като поясни, че на състоялото се вчера заседание на Националния икономически съвет (НИС) в Министерство на икономиката концепцията е била одобрена.

По време на форума модераторът и председател на БАСКОМ Стамен Кочков постави въпроса за недостига на квалифицирана работна ръка и изтъкна, че един от начините за решаване на този проблем е т.нар. „Синя карта“. В отговор министър Седларски поясни, че този проблем е водещ за Министерство на труда и социалната политика и увери, че Министерство на икономиката е в конструктивен диалог с него и работи усилено по процеса на опростяване на процедурите при издаването на „Синя карта.“

Изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев онагледи подкрепата на ИКТ сектора чрез мерките по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), като изтъкна, че по линия на ЗНИ и най-вече на мярката, свързана за плащане на осигуровките на новонаетите лица в ИКТ сектора, е в размер на 1,5 млн. лева. Той подчерта, че от 2005 до 2017 г. проектите, подпомогнати в тази насока са 20 на брой, а откритите работни места – 4000.

Изпълнителният директор на ИАНМСП Мариета Захариева заяви, че в ИКТ сектора работят около 10 000 фирми с оборот над 1 млд. евро и че прогнозата е до 2020 г. оборотът и заетите места да се увеличат двойно. Мерките, които предприема изпълнителната агенция за насърчаване на сектора, са свързани с организиране на изложения, панаири, бизнес делегации и срещи. Тя поясни, че като настояща проява на агенцията е организирането и подпомагането на международния фестивал „WEBIT“ (25-26 април в София).

В заключение, министър Седларски каза, че Министерство на икономиката работи активно по посока подобряване на диалога и сътрудничеството между институцията и ИКТ сектора.

 

 

Публикувано от: novinata.bg