DSC_0546

Дискусия „Цели и предизвикателства пред българския ИКТ експорт за 2017“

“Информационните и комуникационни технологии, аутсорсингът и бизнес услугите са сред водещите сектори за привличане на инвестиции у нас, както и сред основните двигатели за разкриване на нови работни места в страната”. Това заяви заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев, който участва в дискусия „Цели и предизвикателства пред българския ИКТ експорт за 2017-та“, по време на Шестата годишна кръгла маса „Bulgarian ICT Watch“. Тазгодишното издание на инициативата премина под мотото „ИКТ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност“.

Заместник-министър Ганчев посочи, че  IT секторът в последните години се отличава с изключителна стабилност, осигурява трайна заетост, носи висока добавена стойност и от 2015 г. насам формира над 2% от БВП, като по този начин се позиционира стабилно в топ 15 на индустриите в България. „Отчитайки стратегическото значение на сектора, нашият стремеж е последователно да се провеждат адекватни политики и реални мерки за подкрепа от страна на държавата“, каза още той.

Заместник-министърът на икономиката обясни, че Законът за насърчаване на инвестициите дава възможност за целенасочена подкрепа на проекти в сферата на ИКТ и аутсорсинга. Той посочи мерките, които включват възможност за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за новоназначените служители за определен период от време, както и финансови насърчителни мерки и административното обслужване в съкратени срокове, осъществявано със съдействието на БАИ, които способстват за навременното и успешно осъществяване на проектите в областта на ИКТ и аутсорсинга. Заместник-министър Ганчев бе категоричен, че предлаганите насърчителни мерки ще бъдат актуализирани съвместно с БАИ, за да се предлагат по атрактивни, с които България да привлече повече инвеститори.

По думите му Министерството на икономиката ще продължи да работи по един от основните си приоритети, а именно създаването на предпоставки за развитие на страната като център на високотехнологични производства и услуги, отговаряйки на изискванията на потенциалните инвеститори за благоприятен инвестиционен климат, стабилност и предвидимост на средата. „Приоритетно работим и върху насърчаване на износа, като един от основните двигатели на икономическия растеж. Провеждаме целенасочена външноикономическа политика за разширяване на пазарното присъствие, подпомагане на българските производители и износители, подобряване на условията за достъп до чужди пазари и привличане на чуждестранни инвестиции“, допълни заместник-министърът на икономиката.

Публикувано от: novinata.bg