ИЗЛЕЗЕ ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА РЕЙТИНГОВА...
Данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg) очертават...
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО...
Министерството на здравеопазването изпълнява предварително-дефиниран проект № 4 “Подобрено качество на...
Комисията поиска от БЪЛГАРИЯ да...
Европейската комисия поиска България, Полша, Испания и Обединеното кралство да транспонират изцяло...
Комисията поиска от БЪЛГАРИЯ да въведе...
Европейската комисия поиска от България да приведе законодателството си в областта на финансовото отчитане...
Комисията сезира Съда на ЕС че БЪЛГАРИЯ не...
Днес Европейската комисия реши да сезира Съда на ЕС относно това, че България не е изпълнила изискването за...
ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП НА ОЦЕНЯВАНЕ НА...
39 проекта за учебници и учебни комплекти за I клас и 72 за V клас бяха одобрени на първи етап от комисията за...
МОН ЩЕ ПРЕДСТАВИ ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА...
На 18 ноември 2016 г., от 10.30 часа, в Конферентната зала на МОН (7 етаж) ще бъде представено Шестото издание на...
Приет е доклад за изпълнение на дейностите...
Правителството прие доклад за изпълнение на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете от...
Предприемат се действия за прекратяване на...
Правителството одобри предприемането на действия за прекратяване на Споразумението за заем между...
Структурни промени в системата на МОСВ...
Правителството одобри промени в устройствените правилници на Министерството на околната среда и водите и...
Приет е устройственият правилник на Съвета...
Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към...
Министерският съвет прие наредби за...
Министерският съвет прие наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на...
Допълват се административно-наказателните...
Правителството предлага промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните...
Над 183 млн. лв. са събрани във фонд...
Правителството одобри отчета на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за 2015 г. През 2015 г....