Правителството одобри четири разрешения...
Правителството одобри издаването четири разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни...
Одобрени са резултатите от три заседания...
Правителството се запозна с доклади за резултатите от проведени в началото на април в Люксембург и Валета...
Одобрен е проектът на меморандум за...
Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство за окомплектоването с личен състав,...
Одобрени са промени в техническо...
Правителството одобри проект на изменение на Техническото споразумение относно дипломатически разрешения...
България и Азербайджан договарят...
Правителството одобри проекта на споразумение между българското МВР и Държавната гранична служба на...
Утвърдено е Споразумението за...
Правителството утвърди споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз...
Станислав Новаков няма да изпълнява...
Министерският съвет оттегли даденото съгласие Станислав Новаков да изпълнява функциите на почетно (нещатно...
Отпуснати са над 195 хил. лв. за стипендии на...
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общини в размер на 195 345 лв....
62 деца ще получат персонални пенсии
62 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 106,33 лв....
Три сдружения получиха нов мандат на...
Правителството призна за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за...
Приет е плана за 2017 г. за изпълнение на...
Правителството одобри годишен план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско...
Две болници в Пловдив и Русе стават...
Правителството определи за университетски болници лечебните заведения „Специализирана болница за активно...
Татяна Иванова ще замени Любомир Гайдов в...
Правителството одобри изменение в решението за определяне на представителите на държавата в Надзорния...
Министър Дашева получи награда за подкрепа...
 Министърът на младежта и спорта в служебното правителство Даниела Дашева получи награда за...