Правителството предоставя нови 270 хил. лв....
Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по националните програми...
Осигуряват се допълнителни трансфери за...
Министерският съвет одобри 81,2 млн. лв. допълнителни разходи и трансфери за 2016 г. От тях предвиденият трансфер...
Приет е нов Устройствен правилник на...
Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на финансите, който е изработен въз основа...
С нова наредба за ползването на...
Правителството прие нова наредба за повърхностните води, която отразява последните промени в Закона за...
Правителството одобри Рамково...
Министерският съвет одобри Рамково споразумение за заем в размер на 200 млн. евро между Банката за развитие на...
Одобрени са българските позиции за...
Министерският съвет прие българските позиции за заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика,...
НКЖИ ще подпише споразумение за...
Министерският съвет одобри проект на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Национална...
България се присъединява към...
Правителството одобри Споразумението за учредяване и Устава на Организацията за европейско публично право....
Утвърдиха изявления за присъединяване или...
Правителството одобри типовите изявления за присъединяване или намерение за участие на България към...
България и Саудитска Арабия ще си...
Правителството утвърди подписания на 5 октомври т. г. Меморандум за разбирателство и сътрудничество в...
Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени...
Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма...
Министерският съвет утвърди разходите за...
Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2016 г. на министрите,...
Избраха нов представител на...
Министерският съвет назначи Жечко Петров за член през 2017 г. на Управителния съвет на Държавния фонд за...
Димитър Маргаритов: КЗП с дежурни екипи за...
На 8-и декември Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има дежурни екипи за извършване на проверки и...