Правителството одобри промени в...
Министерският съвет направи промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта. С тях...
МС предлага промени в Закона за МВР
Правителството предлага на Народното събрание за разглеждане промени в Закона за Министерството на...
62 млн. лева финансова помощ ще бъде...
Правителството одобри 62 млн. лв. възмездна финансова помощ за „Холдинг БДЖ” ЕАД. 20 млн. лв. от осигурените...
Министерският съвет възложи на НАП да...
По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество правителството възложи на...
Министерският съвет прие Програма за...
Министерският съвет прие Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г....
Направени са промени в Правилника за реда...
Правителството направи промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските...
Прецизира се Наредбата за военния отчет на...
Правителството актуализира Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно...
Приета е Наредба за представителите по...
Министерският съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост, която урежда професията...
Предложени са промени в Кодекса на...
Правителството предлага промени в Кодекса на търговското корабоплаване. Основната цел на законопроекта е...
Екатерина Захариева заминава за Босна и...
Заместник- министър председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина...
Нови 149 набори от данни с обществено...
Нови 149 набори от данни с обществено значение ще бъдат достъпни в отворен формат до края на 2017 г. на Портала за...
Вицепремиерът Валери Симеонов ще обсъди с...
Вицепремиерът Валери Симеонов ще приеме днес граждани от Пловдив, с които ще обсъди поставени от тях...
Правителството одобри текста на Протокола...
Министерският съвет одобри текста на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно...
Правителството отпуска 7 746 735 лв. за...
Правителството одобри допълнителни разходи в общ размер 7 746 735 лв. за изпълнение на дейности по...