Осигуряват се близо 400 000 лв. за...
Правителството одобри отпускането на 417 387 лв. за спортно-състезателни дейности на студентите за 2018 година....
До края на ноември трябва да приключи...
До края на ноември 2018 г. трябва да приключат дейностите по проекта за допълнително водоснабдяване на...
Намаляват се таксите за предоставяне на...
Правителството прие изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на...
МЗХГ изпълнява препоръките на Сметната...
Министерството на земеделието, храните и горите изпълнява  препоръките от одита на Сметна палата за...
Oсигурени са средства на общините за...
Общините ще получат средства по Националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в...
С 15 години удължиха концесията на находище...
С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Огняново-77“, разположено на територията на...
Премиерът Бойко Борисов посети Троянския...
Каквото обещахме миналата година, го изпълнихме. Антимовото крило е направено както трябва. Това заяви...
Дават на концесия четири морски плажа
Правителството стартира процедури за предоставяне на концесия на четири морски плажа –...
България и Република Македония ще разширят...
Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на...
Правителството се разпореди с имоти
Правителството предостави за ползване безвъзмездно имот – частна държавна собственост на Сдружение с...
Държавата отпуска допълнителни 1,5 млн. лв....
Правителството одобри отпускането на допълнителни средства в размер на 1,5 млн. за 2018 г. за предоставяне на...
Промениха условията и реда за...
Министерският съвет одобри Решение за условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по...
1 млрд. и 713,9 млн. лв. е излишъкът за половин...
Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели...
348 лева ще е линията на бедност през 2019 г.
Линията на бедност в България през 2019 г. ще е 348 лева, реши правителството. Сумата е с 27 лева по-висока в...