Отпускат се близо 158 млн. лв. за...
Правителството отпусна допълнителни 157 998 422 лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и...
Правителството одобри позицията на...
Правителството одобри българската позиция за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 13-14...
Капиталът на „Проектна компания...
Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще бъде увеличен със 120 хил....
Одобрени са допълнителни разходи за...
Допълнителни разходи в размер до 7 000 000 лв. ще бъдат включени в бюджетите на държавните културни институти,...
Зам.-министър Бернер: Отношението към...
ГДНП финализира петгодишен проект за подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност у...
Одобрени са допълнителни 1 900 000 лв. за МВнР
Министерският съвет одобри допълнителни 1 900 000 лева за Министерството на външните работи. Средствата са...
Правителството отпусна близо 1,35 млрд. за...
Министерският съвет отпусна допълнителни средства в размер до 1 349 856 000 лв. по бюджета на Министерството на...
Увеличава се капиталът на „Национална...
Правителството промени свое Постановление № 226/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на...
Одобрени са допълнителни разходи и ...
Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 6 693 500 лв. по бюджетите на Комисията за защита от...
Министърът на правосъдието ще упражнява...
Министърът на правосъдието или негов заместник ще продължат да осъществяват последващ контрол над...
Изменя се Устройственият правилник на...
Правителството одобри изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на икономиката....
Въвежда се процедура за промяна на вече...
Правителството одобри промени в Закона за животновъдството, които предвиждат промяна на вече одобрена...
Правителството одобри изменение на...
Министерският съвет прие решение за изменение на Националния план на Работната програма на...
Осигуряват се 300 000 лв. за...
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в размер 25 868 400 лв....